Skip to content

Warunki gwarancji – krzesła Cloudie Design

REGULAMIN I WARUNKI GWARANCJI DLA KONSUMENTA

DEFINICJE

1. Producent – Claudie design Sp. z o.o. Sp. k.,
2. Klient – partner handlowy / salon partnerski,
3. Konsument – użytkownik końcowy.

INFORMACJE OGÓLNE

1. Każdy produkt opatrzony jest logo CLAUDIE design.
2. Wszystkie modele przedstawione w ofercie katalogowej przeznaczone są do sprzedaży wyłącznie na terenie Polski.
3. Przy składaniu zamówienia należy zaznaczyć, jeżeli będzie ono przeznaczone do celów komercyjnych (HoReCa).
4. Czas realizacji zamówienia wynosi od 6 do 8 tygodni. W przypadku wydłużenia terminu realizacji (np. ograniczona dostępność tkaniny) Klient zostanie powiadomiony każdorazowo o zmianie terminu.
5. Zamówienia należy składać w salonie partnerskim za pomocą formularza zamówieniowego.
6. Stronami w reklamacji jest partner handlowy, salon partnerski nie klient detaliczny.
7. Parametry techniczne krzeseł, załączone w ofercie katalogowej (np. wymiary), zostały przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych i nie mogą być podstawą do reklamacji. Tolerancja odchylenia wynosi +/- 1 cm
8. Realizujemy zamówienia w tkaninie powierzonej przez Konsumenta. Na taki produkt udzielamy gwarancji tylko na wyrób gotowy. Gwarancja nie dotyczy materiału powierzonego. Pomimo że każde zamówienie będzie wykonane z najwyższą starannością, nie ponosimy odpowiedzialności za efekt końcowy wynikający z właściwości materiału (np. marszczenie, rozciąganie tkaniny). Cena krzesła w tkaninie powierzonej zawarta jest w tabeli – III grupa cenowa (cena obejmuje m.in. opracowanie szablonu dla tkaniny powierzonej, wdrożenie nowej tkaniny, testy itp.). Zakup tkaniny powierzonej jest po stronie Kupującego, do ceny produktu finalnego należy zatem wliczyć koszt zakupu tkaniny.
9. Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia umowy zawartej na odległość – Ustawa o prawach konsumenta pkt 3. art. 38.

WARUNKI EKSPLOATACJI

1. Dla prawidłowego funkcjonowania i przedłużenia żywotności zakupionych przez Państwa
krzeseł prosimy o przestrzeganie poniższych zasad:

 • Krzesła należy użytkować zgodnie z ich konstrukcją i przeznaczeniem (nie stawać na siedziskach krzeseł, nie siadać na podłokietnikach i oparciach).
 • Krzesła należy ustawiać na wypoziomowanej powierzchni (celem zachowania stabilności podczas siedzenia, należy utrzymywać kontakt nóg wyrobu z podłożem, nie wychylać, nie kołysać się na krześle).
 • Krzesła przeznaczone są do użytkowania wyłącznie wewnątrz pomieszczeń, w temperaturze i wilgotności zbliżonej do pokojowej (eksploatacja drewna/sklejki w zakresie temperatur od +15 do +30°C i wilgotności powietrza od 30% do 70%). Meble należy chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych oraz stawiać w odległości nie mniejszej niż 1 m od źródeł ciepła (grzejników, kominków, nagrzanych powierzchni).
 • Ostre/szorstkie (np. twarde szwy, nity na odzieży) lub ciężkie przedmioty, jak również pazury zwierząt domowych, mogą uszkodzić zarówno drewno, jak i tapicerkę.
 • Materiały barwiące np. jeans mogą farbować zarówno jasne tkaniny tapicerskie, jak również skóry naturalne i sztuczne.

2. Krzesła, jak każdy tego typu produkt, ulegają naturalnemu zużyciu podczas eksploatacji,
w szczególności mogą wystąpić: wypłowienie koloru, rozciąganie i fałdowanie materiału obiciowego, wgniecenie pianki na siedzisku, przecieranie materiału, zmechacenie materiału, wybłyszczenie skóry, zmatowienie lub nabłyszczenie lakieru, zarysowania, obicie nóg w wyniku
eksploatacji (uszkodzenia mechaniczne).
3. Dopuszczalne jest:

 • marszczenie się materiału na łączeniu siedziska z oparciem w modelach ze sklejki (w cenniku oznaczone symbolem),
 • marszczenie się materiału na podłokietnikach w fotelach,
 • nieznaczne różnice w odcieniu zakupionych tkanin i skór w stosunku do prezentowanych Kupującemu, spowodowane ich pochodzeniem z różnych partii produkcyjnych,
 • niewielkie odstawanie oparcia od ramy stelaża w niektórych modelach, np. Lilian ze względu na naturalną pracę drewna,
 • występowanie ubytków w powłoce lakierniczej również w miejscach niewidocznych w trakcie eksploatacji (np. spód siedziska),
 • w przypadku skóry naturalnej nierówności powierzchni, blizny, otarcia i małe różnice w odcieniach są to typowe cechy naturalnych materiałów, zaś tkaniny tapicerskie mogą
  wykazywać różnice kolorystyczne uzależnione od rodzaju tkaniny i kąta padania światła.

ZASADY CZYSZCZENIA I KONSERWACJI MEBLI

1. Krzesła należy czyścić systematycznie, aby nie dopuścić do nagromadzenia się kurzu/brudu i jego zalegania przez dłuższy czas na meblach.
2. Zabrudzenia należy przetrzeć wilgotną ściereczką, a następnie niezwłocznie wysuszyć przez wytarcie miękką, suchą tkaniną. Szczegółowe informacje na stronie claudie.pl/do-pobrania/
3. Nie należy używać do czyszczenia środków zawierających substancje ścierające, twardych gąbek, rozpuszczalników, środków chemicznych, alkoholu i parownic.
4. Krzesła tapicerowane ekoskórą należy odkurzać miękką, suchą, czystą szmatką, natomiast plamy można przemywać przy pomocy szmatki lekko zamoczonej w wodzie z dodatkiem łagodnych środków myjących i natychmiast wytrzeć do sucha. Podczas czyszczenia nie wywierać zbytniego nacisku, aby nie powstały miejscowe rozjaśnienia koloru.
5. Krzesła tapicerowane skórą naturalną należy czyścić poprzez regularne usuwanie kurzu, kompletne czyszczenie oraz konserwację skóry zaleca się przeprowadzić za pomocą specjalnych środków do skóry. Środek przetestować najpierw na mniej widocznym miejscu.

WARUNKI GWARANCJI

1. Gwarancja obejmuje produkty zakupione i użytkowane na terenie Polski.
2. Termin gwarancji wynosi 24 miesiące, licząc od daty wydania towaru Kupującemu (Klientowi lub Konsumentowi).
3. Odpowiedzialność Producenta dotyczy wad fizycznych rzeczy sprzedanej (krzeseł).
4. Gwarancją nie są objęte:

 • wady powstałe w wyniku niewłaściwego bądź nieostrożnego przewozu, o ile czynności te
  nie były wykonywane przez Producenta,
 • wady powstałe w wyniku korzystania z krzeseł niezgodnie z zasadami użytkowania i konserwacji oraz w wyniku niewłaściwego przechowywania,
 • wady wynikające z naprawy lub przeróbki mebli wykonanej przez Klienta lub Konsumenta,
 • cechy mebli wynikające z naturalnego zestarzenia i zużycia mebla,
 • wady i czynności wynikające z nieprawidłowej konserwacji, czyszczenia, regulacji mebli,
 • wady i uszkodzenia, w wyniku których obniżono cenę,
 • szkody spowodowane użyciem tkaniny powierzonej przez Konsumenta,
 • uszkodzenia mechaniczne.

5. Kupujący przyjmuje do wiadomości i godzi się na to, że kolor (w tym odcień i połysk) towaru może różnić się od koloru z wzornika, różnica może również wystąpić pomiędzy dwoma towarami o tym samym kolorze. Różnica w kolorach (w tym odcieniach i połyskach) towarów występuje w szczególności w towarach pochodzących z różnych partii produkcyjnych.
6. Konsument ma obowiązek sprawdzenia dostawy w obecności przewoźnika pod względem ilościowym i jakościowym, szczególnie pod kątem widocznych uszkodzeń, do których mogło dojść w transporcie. Wszelkie braki lub uszkodzenia Produktu powinny być odnotowane w protokole szkody. Protokół szkody powinien zostać złożony w miejscu zakupu.
7. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zostać złożone przez Konsumenta w miejscu zakupu nie u producenta. Do zgłoszenia reklamacji należy:

 • zgłoszenie na odpowiednim formularzu reklamacyjnym dostępnym w salonie sprzedaży lub na stronie Producenta i zawierać następujące informacje: dane reklamującego, oznaczenie produktu (nazwa krzesła, kolor obicia i wybarwienie nóg), datę i miejsce zakupu, przyczynę reklamacji (szczegółowy opis wady),
 • do zgłoszenia załączyć kopię/zdjęcie/skan dowodu zakupu, zdjęcie wady,
 • etykietę lub zdjęcie etykiety identyfikującej wyrób, którą należy zachować po otrzymaniu wyrobu (etykieta jest przytwierdzona na spodzie siedziska).

8. Zgłoszenia reklamacji wiąże się z dostarczeniem reklamowanego produktu przez Konsumenta do punktu zakupu. Warunkiem przyjęcia produktu do reklamacji jest jego wyczyszczenie oraz zapakowanie w sposób zabezpieczający przed ewentualnymi uszkodzeniami w transporcie. Producent nie pośredniczy w zorganizowaniu transportu.
9. W przypadku uznania zasadności reklamacji przez Producenta wady są usuwane w terminie do 15 dni roboczych od momentu otrzymania krzesła. Okres gwarancji ulega automatycznie wydłużeniu o czas naprawy.
10.W przypadku wystąpienia wady objętej gwarancją, Producent wykona świadczenie gwarancyjne w następujący sposób:

 • w przypadku, gdy wada stanowiąca przedmiot reklamacji jest usuwalna, świadczenia gwarancyjne będą realizowane poprzez naprawę mebla przywracającą wartość użytkową i estetyczną,
 • w przypadku, gdy wada mebla jest nieusuwalna lub jej usunięcie spowodowałoby obniżenie jakości mebla, załatwienie reklamacji nastąpi poprzez wymianę wadliwego elementu/ mebla na inny wolny od wad. W przypadku wymiany na produkt nowy z bieżącej produkcji – nowy mebel będzie wykonany wg aktualnej konstrukcji i technologii produkcji*,
 • w przypadku, gdy koszty naprawy są wysokie lub nie będzie możliwe dokonanie wymiany wadliwego mebla na produkt wolny od wad z przyczyn uzasadnionych np. zaprzestano produkcji, wprowadzono istotne zmiany technologiczne itp.
 • Producent nie wydaje krzeseł zastępczych na czas usunięcia wady.

11. Wymienione wadliwe części krzeseł lub krzesła przechodzą na własność Producenta.
12. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji, wszelkie koszty wynikające z tego tytułu, w tym koszty transportu ponosi Konsument.

 

* Informujemy, iż z uwagi na procesy produkcyjne oraz technologiczne, jak również ze względu na strukturę drewna posiadającą zróżnicowane odcienie, kolorystykę, słoje, a także z uwagi na różnorodność partii towarowych mogą wystąpić różnice w odcieniach koloru poszczególnych produktów, nawet w przypadku zakupu kilku sztuk tego samego wyrobu, w ramach jednej kolekcji.

 

FILUS P.H.
FILIP FRANKIEWICZ
ul. Browarna 5 1
50-304 Wrocław
NIP: 8950016675

Nr tel.: 713220451, e-mail: sklep@karakorum.pl